Vzdelávacia skupina pre deti
začíname od marca 2024 

Máte doma domškôlkara alebo je vaše dieťatko zvedavé a chce vedieť stále viac a viac? Páčilo by sa vám bezpečné, tvorivé prostredie, kde je vekovo zmiešaný kolektív a kde by dieťa získalo nie len nové poznatky (v súlade s predprimárnym vzdelávaním), ale rozvíjalo by si aj sociálne a komunikačné zručnosti, emocionálnu inteligenciu a empatiu, pracovalo a učilo by sa v tíme?
My to ako rodičia máme úplne rovnako a preto sme pre vás pripravili vzdelávaciu skupinku Animáčik. Je určená pre deti od 3,5 do 6/7 rokov. Skupinka je vedená odbornými lektormi, ktorých práca s deťmi úprimne napĺňa a taktiež disponujú aj odbornými znalosťami v oblastiach, ktoré budú deťom predstavovať.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Pre každé dieťa (3,5 - 6/7 rokov), ktoré chce objavovať a zoznamovať sa hravou formu s Hejného predmatematickými princípmi, cvičiť Core (stred tela) detskú jogu, získavať sociálne a komunikačné zručnosti pomocou artefiletiky či venovať sa rozvoju predškolských zručností.

 • domškôlkar
 • dieťa, s odloženou školskou docházkou
 • dieťa na domácom predprimárnom vzdelávaní
 • dieťa introvertné, ktoré potrebuje individuálny plán
 • dieťa, ktoré sa chce rozvíjať svojim tempom a chce zažiť, niečo nové
 • pre motivovaných rodičov, ktorí chcú pre svoje deti, viac ako "bežnú škôlku"
 • *možnosť byť s dieťatkom po celý čas v miestnosti


  CENA/ŠTRUKTÚRA

  Vek - min. 3,5 - 6/7 rokov
  Ako často - 2x týždenne v pondelok/streda od 9:30 do 12:30 (odchod max. o 13:00)
  Cena - 220 eur/mesiac oba dni (36 hodín) 
   140 eur/mesiac (12 hodín) 
   alebo 12 eur/hodina               
  Maximálny počet detí v skupine je 8. Minimálny počet 5.

  OBSAH KURZU

  Náš tím vzdelávacej skupinky

  CORE yoga pre deti

  doplnime

  Artefiletika

  doplnime

  Hejného metóda pre MŠ

  doplnime. 

  Predškolská príprava

  doplnime