Psychologická podpora pre dieťa

Arteterapia pre deti

Slová niekedy nevedia vyjadriť to, čo vnútorné prežívanie dieťaťa potrebuje, arteterapia áno.

Cenník Arteterapie pre deti

Individuálna terapia - 40 €

Adresa centra Arteterapie

Karpatská 9
Bratislava

Dĺžka trvania
terapie

Individuálna arteterapia - 50 minút


Arteterapia je súborom rôznych psychoterapeutických techník, ktoré  napomáhajú harmonizovať rozvoj osobnosti dieťaťa, pričom ako hlavný terapeutický prostriedok využíva výtvarné umenie.

 
Zlepšenie koncentrácie a pamäte dieťaťa
Rozvoj empatie dieťaťa a sociálneho vnímania
Dosiahnutie terapeutických výsledkov vďaka farbám, modelovaniu či práci s hlinou

Prihláste vaše dieťa na arteterapiu v Bratislave

Arteterapia je jedinečným spôsobom pre Vaše dieťa ako môžeme lepšie porozumieť ich vnútorný i vonkajší svetu.

Kontakt

 
Kde prebiehajú naše kurzy?

Karpatská 9

Bratislava

81105

 
E-mail
 
Telefónne číslo