Vzťahová väzba- inovačné vzdelávanie

začíname v septembri 2024

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Vzdelávanie je určené pre odborníkov z pomáhajúcich profesií ale aj pre laikov, ktorí sa chcú o sebe niečo dozvedieť. Je určené ľuďom, ktorí chcú porozumieť svetu, sebe a aj druhým - prečo konajú a správajú sa určitým špecifickým spôsobom. Prečo si vyberajú vzťahy, ktoré sú nefunkčné, prečo nevedia opustiť istý typ partnerov...

OBSAH KURZU VZŤAHOVEJ VÄZBY

Kurz sa skladá celkovo zo 100 hodín (1 študentská hodina má 45 min.), ktoré sú rozdelené do 8 modulov navrhnutých tak, aby pokrývali základné oblasti témy vzťahovej väzby.

Podrobný obsah modulov:


MODUL 1 - Úvod do teórie vzťahovej väzby 

Vzťahová väzba nie je vzťah. Je to vnútorný pracovný model.

V prvom module sa zoznámime so základnou terminológiou vzťahovej väzby. Povieme si niečo o smeroch, ktoré ovplyvnili a formovali zakladateľa teórie vzťahovej väzby, o tom, čo je a čo naopak vzťahová väzba nie je, ako, kedy a prečo sa vzťahová väzba formuje. Taktiež si povieme oblasti, na ktoré má model vzťahovej väzby dopad a základné typy vzťahovej väzby a tiež jej poruchy. 

8 hodinový modul bude koncipovaný ako teoretický.   

20 . - 21. september


MODUL 2 - Diagnostika vzťahovej väzby       

Porozumenie iným začína cez porozumenie sebe.

V tomto module si znova, ale tentoraz podrobnejšie, povieme o typoch vzťahovej väzby, aké sú charakteristiky a charakteristické prejavy jej jednotlivých typov. Prejdeme si dostupné diagnostické metódy a dotazníky a vyskúšame ich aj sami na sebe.

8 hodinový modul bude koncipovaný ako teoreticko - sebaskúsenostný.

18. - 20. október


MODUL 3 - Trauma a komplexná vývinová trauma   

Trauma nie je samotná udalosť, ktorá sa nám stala. Trauma je to, že sme v tom zostali sami.

Povieme si čo je to trauma, ako delíme traumu, ako, kedy a prečo trauma vzniká. Povieme si ako sa prejavuje a ako žije človek, ktorý bol v detstve traumatizovaný. Definujeme oblasti života, ktoré sú traumou najviac zasiahnuté a traumu vyrovnávajúce stratégie.

8 hodinový modul bude koncipovaný ako teoretický.

8. - 9. november


MODUL 4 - Emócie

Väčšina ľudí prežije celý svoj život na tzv. "autopilota" a pritom kompas a kormidlo máme všetci v sebe. Sú nimi naše emócie. 

Neexistujú dobré a zlé emócie. Sú len emócie. Prijaté alebo neprijaté. V tomto module si povieme, ktoré sú základné emócie, načo nám slúžia, čo nám komunikujú, aký majú pre nás odkaz a čo s tým môžeme robiť. Taktiež si vyskúšame niektoré techniky práce s emóciami.

8 hodinový modul bude koncipovaný ako teoreticko - sebaskúsenostný.

24. -25. január


MODUL 5 - Samoregulácia a sebakontrola

Je rozdiel medzi pokojným a tichým človekom.

V tomto module si povieme čo je to sebakontrola, čo je to samoregulácia a aký je medzi tým rozdiel, čo je to stresor, cyklus stresu a čo sú naše domény stresu. Taktiež si povieme o niektorých technikách a spôsoboch zregulovania a prečo niektorí ľudia nikdy nevyužijú svoj potenciál.

13 hodinový modul bude koncipovaný ako teoreticko - sebaskúsenostný.

21. - 22. február


MODUL 6 - Vzťahy a vzťahová väzba

Dve základné potreby človeka sú potreba byť vo vzťahu a potreba autoaktualizácie.

Ak však z nejakého dôvodu nie je uspokojivo naplnená potreba vzťahovosti, jedinec v sebe potrebu autoaktualizácie potlačí. Spoločne sa v tomto module pozrieme na to, ako vyzerá funkčný vzťah, ale aj na to, prečo niekoho priťahujú partneri s poruchou osobnosti a taktiež na toxické vzťahy.

13 hodinový modul bude koncipovaný ako teoreticko - sebaskúsenostný.

28. - 29. marec


MODUL 7 - Hranice

Ľudia nebývajú znepokojení vecami, ale svojimi vlastnými očakávaniami.

Povieme si, ktorá emócia s nami komunikuje tému hraníc, ako máme pracovať so svojimi potrebami, ako môžeme zdravo komunikovať, aby sme dobre nastavili hranice vo vzťahoch a čo sa stane s naším životom keď tak urobíme.

8 hodinový modul bude koncipovaný ako teoretický.

25. - 26. apríl


MODUL 8 - Rodičovstvo a vzťahová väzba

Rodičovská úloha je od narodenia definovaná neúplnosťou mozgu dieťaťa. Príroda sa na nás spolieha.

Niekedy je ale naozaj ťažké ovládnuť svoje emócie, až sme zaskočení sami sebou. Deti sú ale len spúšťačom, nie príčinou. V tomto module si povieme, čo môže byť spúšťačom a čo s tým môžeme robiť. Povieme si ako sa zdravo zadávajú hranice podľa princípov filiálnej terapie a čo nám dieťa komunikuje svojim správaním. A samozrejme si povieme, ako s tým všetkým súvisí vzťahová väzba.

14 hodinový modul bude koncipovaný ako teoreticko - sebaskúsenostný.

16. - 17. máj

Záverečné skúšky:
Ak chce absolvent získať certifikát garantovaný oz. AnimaMundi, je potrebné aby sa zúčastnil skúšok a bol úspešný aspoň na 80%. 

CENA KURZU

Balíček 8 modulov/100 hodín (1 študentská hodina má 45 min) každý študent navyše dostane PDF material, na každom module k danej téme, na konci bude mať svoju príručku.
Cena - 650 eur 

Možnosť splátkového kalendára nasledovne (pri splátkach ceny sú navýšené o manipulačné poplatky, takže cena je vyššia ako platba v celku)
1. možnosť - 2x 350 eur (splátka august,september)
2.možnosť  - 4x 190 eur (splátka - jún,júl,august,september)
+ INDIVIDUÁLNA DOHODA! Radi vyjdeme každému v ústrety, ohľadom možností splátok sa nám neváhajte ozvať.

Doplnkové platby: 25 eur - Úvodné informačné stretnutie (voliteľné)
                                  40 eur - záverečné skúšky (povinné)

LOKALITA WORKSHOPU VZŤAHOVEJ VÄZBY

Kurz sa bude konať v Bratislave na Karpatskej ulici

ŠTRUKTÚRA KURZU a ZÁVEREČNÉ OSVEDČENIE

Ak sa rozhodnete na kurz prihlásiť, dohodnite si prosím "ÚVODNÚ INFORMAČNÚ DISKUSIU" zaslaním e-mailu na adresu info@animamundi.sk. 

Skupina je uzavretá a počet miest limitovaný - max. 18 ľudí

Účastník, ktorý splní podmienky, a to absolvovanie aspoň 80 % vzdelávania, získa osvedčenie garantované OZ AnimaMundi a akreditované MŠ, s počtom hodín, ktoré úspešne absolvoval.

POTVRDENIE o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania

Zákon o INOVAČNOM VZDELÁVANÍ 

LEKTORKA KURZU VZŤAHOVEJ VÄZBY

Mgr. PhDr. Zuzana Belánová, MSc.

  • Certifikovaná kariérna poradkyňa, supervízorka, lektorka.

  • Frekventantka v psychoterapeutickom výcviku v KIP (katatomno - imaginatívnej psychoterapii) a vzdelávania v arteterapii.

  • Absolventka zážitkových výcvikov: "Práca s rodinou, individuálna práca a vzťahová väzba", "Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu," "Terapia hrou a filiálna terapia" (práca pod supervíziou), vzdelávanie v "Sandplayingu".

  • Venuje sa najmä nežiadúcim prejavom správania v dôsledku traumatizácie v detstve.