Psychologická podpora pre dieťa

Sandtray

Ide o psychoterapeutickú metódu, ktorá otvára cestu neverbálnemu, kreatívnemu procesu. V chránenom a bezpečnom priestore využíva dieťa svoju predstavivosť k vytvoreniu trojrozmerného modelu osobného vnútorného sveta. Metóda pomáha tento svet otvoriť a liečiť príčiny, ktoré spôsobili problémy a "vyrušenia" v živote.