Náš príbeh

AnimaMundi znamená "duša sveta" - jeden celok, v ktorom žijeme. Je to celok, kde má každý svoje miesto, zároveň sa ovplyvňuje a vyvíja. Naša cesta začala v roku 2015, keď sme doštudovali liečebnú pedagogiku, ktorá nám dala nástroje a možnosti ako pracovať prostredníctvom expresívnych terapií. Našli sme zaľúbenie v arteterapii, muzikoterapii, biblioterapii, v terapii hrou a ďalších expresívnych terapiách. Neskôr sa niektoré z nás dali na dlhoročné štúdium POP - proces orientovanej psychoterapie, kde sme sa zdokonaľovali v chápaní ľudskej psyché a zároveň sme našli prienik s expresívnymi terapiami. Časom sa k nám pripájali rôzni odboríci a lektori, ktorí krásne zapadli do našej skupiny.
Každá z nás má za sebou niečo, čo nás prepája, ale zároveň je cesta každej z nás jedinečná. Rovnako jedinečným spôsobom vedieme ľudí, ktorí sa rozhodnú prizvať si nás na svoju cestu.

Náš odborný tím

Mgr. Barbora Desatová
výkonná riaditeľka OZ AnimaMundi

 • frekventantka v psychoterapeutickom výcviku v proces-orientovanej psychológii (POP) akreditovanej SIVP
 • frekventantka prebiehajúceho výcviku v v metóde "Sandtray"- terapeutická práca v piesku
 • diplomovaná liečebná pedagogička so zameraním na arteterapiu a muzikoterapiu
 • absolventka niekoľko ročných certifikovaných kurzov artefiletiky / arteterapie a muzikoterapie na Slovensku a v Čechách (Lipský, Huptych...)
 • absolventka, odbornej praxi na pedopsychiatrii - Kramáre, v krízových centrách a v detskom domove
 •  venuje sa najmä významu symbolov v arteterapii a integratívnemu využívaniu umeleckých terapií
 • zakladateľka a výkonná riaditeľka oz.AnimaMundi

 • Mgr. Mirka Kronerová 
  organizačná štruktúra OZ AnimaMundi

  • diplomovaná psychologička
  • venuje sa štúdiu terapeutickej práce s hlasom ako s nástrojom introspekcie, vyjadrenia emócií, utíšenia mysle či hlbšieho spojenia so sebou i skupinového prepojenia 
  • frekventantka výcviku v metóde Sound work - zvukový terapeutický systém
  • absolventka zážitkových seminárov v sprievode lektorov ako Nessi Gomes, Shai Dayan, Olga Kozlowska a mnohé ďalšie 
  • frekventantka akreditovaného psychoterapeutického výcviku v Transformačnej systemickej terapii Virginie Satirovej
  • diplomovaná liečebná pedagogička so zameraním na arteterapiu a muzikoterapiu
  • diplomovaná psychologička, muzikoterapeutka, dula duše. Dlhodobo sa systematicky venuje štúdiu muzikoterapie – v praxi prístup vývinovo orientovanej muzikoterapie prepája s arteterapiou a prácou s telom. Má blízko k intuitívnej hudobnej tvorbe a práci s hlasom.
  • spoluzakladateľka muzikoterapeutickej asociácie
  • pracuje ako psychológ a muzikoterapeut na Klinike detskej hematológie a onkológie

  Externý tím

  Mgr.Dominika Betková

  Projektová manažérka, Finančná managérka, Kontakt so študentami

  KONTAKT: vzdelavanie@animamundi.sk+421911244299

  Mgr.Michal Hrozáň

  Psychológ, Frekventant psychoterapeutického výcviku,

  Mgr. Pavol Janoško, PhD.

   Liečebný pedagóg, Odborný garant našeho vzdelávania v umeleckých terapiách