Mgr. et Mgr. Linda Horváthová

Som liečebná pedagogička, psychologička, muzikoterapeutka, dula duše.

O mne

Dlhodobo sa systematicky venujem štúdiu muzikoterapie – v praxi prístup vývinovo orientovanej muzikoterapie prepája s arteterapiou a prácou s telom. Mám blízko k intuitívnej hudobnej tvorbe a práci s hlasom. Som frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Transformačnej systemickej terapii Virginie Satirovej, špecializačného štúdia poradenskej psychológie a garantovaným členom CZMTA. S tímom kolegov sa snažím o postupné budovanie profesie muzikoterapeuta v SR. Pracujem ako psychologička a muzikoterapeutka na Klinike detskej hematológie a onkológie s deťmi a ich rodinami a ako muzikoterapeutka s ľuďmi so špeciálnymi potrebami. Lektorujem vzdelávacie workshopy a kurzy. Najväčšiu náplň však nachádzam v rodičovstve. Rada sa hrám a tvorím. Vedome rozvíjam vďačnosť, hravosť a svoju schopnosť žasnúť.

Odborné kurzy a vzdelávanie

....

Mám otázku na Lindu