Mgr.Barbora Desatová

O mne

Myšlienka založenia združenia AnimaMundi vznikla po ukončení štúdia liečebnej pedagogiky, kde som sa zamerala na arteterapiu a muzikoterapiu a chcela tieto a aj ďalšie umelecké terapie prinášať medzi ľudí.
Vzniká tak inšpiratívny priestor pre odborníkov ale aj laickú verejnosť, kde sa môžu zdokonaľovať v arteterapii, muzikoterapii, dramatoterapii, tanečno - pohybovej terapii, biblioterapi...
AnimaMundi je tiež bezpečným priestorom pre osobnostný rast, zdieľanie a podporu pre kohokoľvek, kto sa potrebuje zdôveriť, nájsť nové pohľady na problémy a “vyrušenia” v živote.Aktuálne som na ceste stať sa garantovanou členkou ČAA – českej arteterapeutickej asociácie, rovnako som vo výcviku v metóde „Sandtray“ – terapeutická práca s pieskoviskom.
V rámci organizácie zastrešujem koordináciu združenia, facilitujem invididuálne, skupinové a párové procesy, vediem ženské skupiny a arteterapeutické odborné vzdelávania. Mám podporujúceho manžela Tomáša, aj vďaka ktorému môžem popri Grétke a bábätku Alžbetke a nevlastnej dcére Dorotke, pracovať.

Odborné kurzy a vzdelávanie

  • Dlhodobý akreditovaný výcvik v Procesorientovanej psychoterapii – Inštitút POPI Slovensko – prebieha od 2016
  • Psychoterapeutické vzdelávanie v SIVP (Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii) – prebieha od 2021
  • Výcvik v terapeutickej metóde "Sandtray" - terapeutická práca s pieskoviskom - prebieha od 2023
  • Akreditované vzdelávanie v arteterapii - garantované českou asociáciou ČAA -  ukončené 2014
  • Magisterské štúdium – odbor Liečebná pedagogika – Univerzita Komenského v Bratislave– ukončené 2015
Mám otázku na Barboru