Muzikoterapia II. 
-pre pokročilých

-rozširujúce vzdelávanie a sebaskúsenosť v muzikoterapii pre absolventov vzdelávania v muzikoterapii-
Večerná škola je vytvorená s cieľom podpory ďalšieho vzdelávania ľudí zaujímajúcich sa
o muzikoterapiu. Nasadá na už získané vedomosti a zručnosti v iných (najmä stredne a dlhodobých) kurzoch. Vzdelávanie je založené na princípe vytvorenia bezpečia skupiny, v ktorom je možné profesionálne i ľudsky rásť.

Pre koho ?

Predovšetkým pre pokročilých študentov/tky muzikoterapeutického vzdelávania. Ako pokračovanie a rozširovanie poznatkov v muzikoterapii. Nové témy, nové oblasti a techniky. Ak chcete ešte iba začať, máme to pre vás Muzikoterapia I.

Obsah vzdelávania a termíny

Kompozícia ako cesta osobnostného rastu
Budeme sa venovať muzikoterapeutickej metóde kompozície a jej potenciálu pre osobnostný rast.
Vyskúšame si rôzne techniky práce so slovom a textom – individuálne i v skupine. Tvorba autorských
piesní môže byť oslobodzujúcim procesom a kľúčom k sebapoznaniu, ktoré nám, i našim klientom, môže priniesť nové pohľady...
Termín: čoskoro pridáme
Lektorka -  Mgr. et Mgr. Linda Horváthová

Terapeutická improvizácia
Bližšie preskúmame často využívanú metódu muzikoterapie, (individuálnu a skupinovú) terapeutickú
improvizáciu. Povieme si princípy práce v rámci jednotlivých foriem tejto metódy, ako sú vedenie
improvizácie, techniky terapeutickej improvizácie a prakticky ich budeme nacvičovať.
Termín: čoskoro pridáme
Lektorka - Mgr. et Mgr. Linda Horváthová

Hudobná relaxácia
Využitie relaxácie ako receptívnej metódy muzikoterapie má svoje špecifiká. Na tomto stretnutí sa budeme venovať princípom výberu relaxačnej hudby (v jednotlivých vekových kategóriách), spôsobu vedenia relaxácie a možnostiam, ako vytvárať vhodné relaxačné prostredie. Predstavíme si hru na rôzne hudobné nástroje a vyskúšame ich vplyv na nás samých. Otvoríme otázku benefitov a úskalí využívania metódy relaxácie v muzikoterapeutickom procese. A trochu si aj oddýchneme...
Termín: čoskoro pridáme
Lektorka -  Mgr. et Mgr. Linda Horváthová

Techniky muzikoterapie pre zvládanie detskej úzkosti
Zameriame sa na hudobný prejav ako prostriedok komunikácie u detí s prejavmi úzkosti. Pomenujeme
pramene úzkosti a možnosti, akými môžeme ovplyvniť ich tok. Predstavíme si, ako môžeme na posilnenie
sebahodnoty a zamerania sa na zdroje zvládania využívať hudobné nástroje, špecifické techniky
terapeutickej improvizácie či posluchu hudby.
Termín: čoskoro pridáme 
Lektorka -
Mgr. et Mgr. Linda Horváthová

* (1 vyučovacia hodina je 45 minút)

Cena

 - čoskoro pridáme
 možnosť splátky         

Opýtaj sa lektorky Lindy

Kde nás nájdete 

 
adresa

Karpatská 9

81105

Slovensko

 
email
 
telefónny kontakt