Letná škola muzikoterapie
8. - 12. júl 2024

Máš chuť sa vzdelávať aj v lete ? Tak táto škola je práve pre teba! Čaká ťa schladenie a parádne využitý čas. Päť dní v júli s troma lektorkami, zažiješ rôzne témy, rôzne prístupy a odnesieš si osvedčenie.

Pre koho ?

Pre všetkých, ktorí sa majú chuť učiť nové veci, pri práci s klientami. V letnej škole muzikoterapie sa zameriame na rozširovanie našich vedomostí a praktických zručností. Rovnako je pre tých, ktorí si chcú muzikoterapiu zažiť, či nanovo, alebo prvý krát.

Obsah vzdelávania a termíny

Body music pri práci so skupinou
Na workshope budete môcť zažiť, ako vytvárať hudbu kdekoľvek pomocou vlastného tela a rozvíjať popri tom motorické, kognitívne a komunikačné schopnosti. Povieme si, ako využiť hru na telo pri práci s rôznymi cieľovými skupinami. Krok po kroku si predstavíme metodiku využívania body music
v muzikoterapii, naučíme sa základné rytmické hry a ich variácie.
Termín: 8.7.2024 / 15:00 - 19:00 hod.
Lektorka - Mgr. at Mgr. Linda Horváthová

Význam ľudovej hudby pre život človeka a prax muzikoterapeuta

Termín: 9.7.2024/ 15:00 - 19:00 hod.
Lektorka - Mgr. Margita Matúšková, DiS. art.

Bolesť v muzikoterapii
Hudba dokáže ovplyvniť vnímanie bolesti. Spolu budeme hovoriť o mechanizme, na ktorom to funguje.
Povieme si o hudobných lekárničkách, ich prínosoch a limitoch. Preskúmame vplyv rôznych piesní na nás samých a vytvoríme vlastnú hudbu, vhodnú na zmiernenie bolesti.
Termín: 10.7.2024 / 15:00 - 19:00 hod.
Lektorka - Mgr. at Mgr. Linda Horváthová

Mozog a hudba

Termín: 11.7.2024 / 15:00 - 19:00 hod.
Lektorka - Mgr.Zuzana Rajčániová

Hudobné nástroje z vlastných rúk
Povieme si o pedagogicko-psychologickom význame výroby hudobných nástrojov vo výchovno-
vzdelávacom, či terapeutickom procese. Vyrobíme si vlastné nástroje zo skupiny idiofónov,
membránofónov a aerofónov a predstavíme si spôsoby, ako ich využiť na aplikáciu metód muzikoterapie, v individuálnej i skupinovej forme.
Termín: 12.7.2024 / 15:00 - 19:00 hod.

Lektorka - Mgr. at Mgr. Linda Horváthová

Cena

340 eur / 5 večerných seminárov (25 hodín)*                                                                      možnosť splátok nasledovne - 3x 140 eur (máj, jún, júl)
* (1 vyučovacia hodina je 45 minút)  1 modul 70 eur, možnosť prihlásiť sa IBA na niektoré moduly


Kde nás nájdete 

 
adresa

Karpatská 9

81105

Slovensko

 
email
 
telefónny kontakt

Seminármi vás budú sprevádzať:

Mgr.Zuzana Rajčániová

Mgr. Margita Matúšková, DiS. art.