Ako prebieha stretnutie?

Na začiatku sa porozpávame o tom čo vás trápi a na čom chcete pracovať. Preskúmame danú tému aby sme jej spoločne lepšie porozumeli. V procese spracovávania konkrétnej témy vám ponúkneme možnosť jej spracovania pomocou malého pieskoviska a množstva figúrok. Po samotnej tvorbe, sa spoločne rozprávame o vzniknutom vyobrazený, zameriame sa na svoje pocity. Pomocou sandtray - terapeutického pieskoviska môžeme bezpečne, rýchlo a účinne objavovať nové odpovede, riešiť vnútorné problémy alebo sa vydať novou cestou.

Z čoho pri SANDTRAY vychádzame

Jung veril, že: „symboly sú prirodzeným jazykom nášho nevedomia, ktorému vedomie ešte nerozumie“.

Preto, je táto metóda veľmi účinnou projektívnou metódou, ktorá sa dá použiť na "dotknutie" sa akejkoľvek témy.
Využíva sa malé pieskovisko a miniatúrne figúrky, ktoré sa vkladajú do pieskoviska a tak sa utvára obraz, s ktorým sa v terapii naďalej pracuje.
Prídite si vyskúšať. Spolu s našimi certifikovanými terapeutkami sa môžete sa na svoje, problémy, alebo vyrušenia pozrieť z úplne iného pohľadu.

Cenník terapie

Individuálna terapia - 45 €

Adresa

Trvanie terapie

Individuálna terapia - 60 minút


Kedy je vhodná technika SANDTRAY ?

 • problémy vo vzťahoch
 • vyjadrovanie emócii
 • pre deti, ktoré zažívajú problémy
 • problém o ťažkostiach rozprávať
 • konflikty na pracovisku
 • smútok, úzkosť, negatívne emócie
 • osobnostný rast
 • zdravotné ťažkosti - symptómy
 • psychické diagnózy/závislosti
 • zlá rodinná situácia
 • rozvodová/rozchodová situácia
 • zažil som v detstve alebo dospelosti traumatickú udalosť

Mgr.Barbora Desatová

Výkonná riaditeľka oz.AnimaMundi,

Facilitátorka v psychoterapeutickom výcviku procesovej práce, Liečebná pedagogička, Odborníčka v oblasti arteterapie, Terapeutka v projektívnej metóde "Sandtray"

Chcem sa objednať