Podpora a sprevádzanie dospelých


Niekedy prídeme v živote do bodu, v ktorom nevieme ako ďalej a potrebujeme pomoc. Alebo
hľadáme podporu, zdroje a informácie, aby sme sa dostali cez prekážku, ktorá nám nedovoľuje žiť život, aký chceme alebo aký sme mali vysnívaný. Sme tu pre vás aby sme vám aj v ťažších životných obdobiach pomohli nazrieť na problém alebo "vyrušenie" novým spôsobom. Môžete tak nahliadnuť na vaše najvnútornejšie postoje, presvedčenia či strachy inak a začať žiť želanú zmenu.

Cenník

Individuálne sedenie- 40 €

Párové sedenie- 70 €

*Možnosť dohodnúť špeciálnu cenu 30 €

Adresa

Karpatská 9, Bratislava
zvonček "AnimaMundi"
Konzultácie sú možné aj online formou.

Dĺžka terapie

Individuálne sedenie - 50 minút  

Párové sedenie - 90 minút

 

Úvodná 15-minútová konzultácia zdarma!

Neviete, či je pre vás poradenstvo vhodné? Neviete, čo máte očakávať? Potrebujete si dohodnúť cenu alebo formu stretávania?
Kontaktujte nás.
 

Ako prebieha podporné stretnutie s terapeutom?

Po objednaní sa na sedenie si spoločne dohodneme termín a čas stretnutia. Pri úvodnom rozhovore si povieme s čím prichádzate, aké sú vaše očakávania a čo sú vaše potreby. Zadefinujeme si, čo je téma, s ktorou chcete pracovať. Pri práci rady využívame projektívne techniky, prvky arteterapie a muzikoterapie. Pracujeme aj s múdrosťou tela a jeho symptómov. Do práce pozývame aj vaše sny, ktoré sú bránou do nevedomia a tiež vaše bežné "vyrušenia" v živote, ktoré nám vedia ukázať správny smer. 
 

Z čoho vychádza naše sprevádzanie?

V práci s individuálnym klientom, párom alebo skupinou je našou základňou Proces - orientovaná psychoterapia (POP), z ktorej čerpáme.  Procesová práca vníma aj náročné a nepríjemné zážitky ako potenciálne zmysluplné. Dôveruje, že v nich samotných môžeme nájsť jadro riešenia a ďalšiu navigáciu pre náš život či vzťahy. Prijíma človeka v jeho celistvosti a sleduje individuálnu cestu a "proces" každého jednotlivca či skupiny. 

Rovnako dôležitým východiskom našej práce je vnášanie arteterapie do prichádzajúcich procesov. Arteterapia je projektívna, veľmi bezpečná metóda, ktorá pomáha, často veľmi rýchlo a efektívne, priniesť nevedomie na papier a tak umožniť veľké a rýchle zmeny a vhľady.

Využívame aj terapeutickú prácu v piesku tzv. "sandtray" - ide o prácu v chránenom a bezpečnom priestore, kde sa využívajú figúrky, miniatúry a malé pieskovisko. Využívame predstavivosť k vytvoreniu trojrozmerného modelu osobného vnútorného sveta. Metóda pomáha tento svet otvoriť a liečiť príčiny,  ktoré spôsobujú psychické ťažkosti.

Zameranie podporných stretnutí 

 • problémy vo vzťahoch
 • konflikty na pracovisku
 • smútok, úzkosť, negatívne emócie
 • osobnostný rast
 • zdravotné ťažkosti - symptómy
 • psychické diagnózy/závislosti
 • zlá rodinná situácia
 • rozvodová/rozchodová situácia
 • zažil som v detstve alebo dospelosti

  traumatickú udalosť

 
Sprevádzať vás budú

Mgr.Barbora Desatová

Výkonná riaditeľka oz.AnimaMundi,

Facilitátorka v psychoterapeutickom výcviku procesovej práce, Liečebná pedagogička, Odborníčka v oblasti arteterapie, Terapeutka v projektívnej metóde "Sandtray"

*Pri zvýhodnenej platbe 30 eur - bude naša spoločná práca bude nahrávaná a vidieť ju bude iba supervízor, s ktorým spolupracujeme, následne vymazaná. Supervízia slúži všetkým (napr. psychoterapeuti, učitelia, poradcovia, tréneri...), ktorí pracujú s ľuďmi. Pomáha im vytvárať priestor na to, aby mohli viac uchopiť svoju prácu, aby mohli viac rozumieť sebe a tým, s ktorými sa stretávajú pri práci, aby sa mohli vyventilovať zo svojich problémov a ťažkostí v práci. Vďaka supervízii môžeme ponúknuť tým, s ktorými pracujeme efektívnejšie a bezpečnejšie riešenie ťažkostí. Supervízia nemá byť kritikou alebo negatívnym hodnotením práce, má byť snahou pomôcť druhej strane ako vykonávať svoju profesiu kvalitnejšie a lepšie.