ARTETERAPIA - terapia výtvarnou tvorbou

Predstavuje možnosť, ktorou vieme dať slová, myšlienky a pocity na papier. Pomáha vyjadriť to, čo cítim a prežívam prostredníctvom výtvarného umenia, ktoré je veľmi bezpečné - aj keď ide o tému zraňujúcu alebo ohrozujúcu. Človek nemusí byť výtvarne zdatný, kreativitu máme v sebe všetci. Arteterapia pracuje s kresbou, maľbou, abstrakciou, hlinou, kolážou a mnohými ďalšími efektívnymi technikami.

Cenník terapie

Individuálna terapia - 50 €

Adresa

Trvanie terapie

Individuálna arteterapia - 90 minút


Čo očakávať od arteterapie?

Na začiatku sa porozpávame o tom čo vás trápi a na čom chcete pracovať. Preskúmame danú tému aby sme jej spoločne lepšie porozumeli. V procese spracovávania konkrétnej témy vám ponúkneme možnosť jej spracovania aj výtvarne. Nie je podmienkou mať výtvarné zručnosti alebo "vedieť pekne kresliť". 

Po samotnej tvorbe, sa spoločne rozprávame o vzniknutom diele a ďalej pokračujeme v danej téme, tento krát už s viacerými odpoveďami a smerovaním, ktorým sa má terapia uberať. Arteterapia poskytuje bezpečnú, rýchlu a účinnú cestu ako objavovať nové odpovede, riešiť vnútorné problémy alebo sa vydať novou cestou.

Kedy je vhodná arteterapia

 • problémy vo vzťahoch
 • vyjadrovanie emócii
 • pre deti, ktoré zažívajú problémy
 • problém o ťažkostiach rozprávať
 • konflikty na pracovisku
 • smútok, úzkosť, negatívne emócie
 • osobnostný rast
 • zdravotné ťažkosti - symptómy
 • psychické diagnózy/závislosti
 • zlá rodinná situácia
 • rozvodová/rozchodová situácia
 • zažil som v detstve alebo dospelosti traumatickú udalosť

Objednajte sa na Arteterapiu v Bratislave

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte konktatovať.

Fotogaléria