Skupinová online supervízia v arteterapii

s arteterapeutkou, psychoterapeutkou a supervízorkou Mgr. Andrea Hanzlová

psychoterapeutka (dynamický, biosyntéza/bodyterapie) a supervizorka, arteterapeutka, lektorka vzdělávacích výtvarných, terapeutických (arteterapie, bodyterapie) seminářů pro laiky i profesionály v pomáhajících profesích, speciální pedagožka

Nevyhnutnou súčasťou arteterapeutickej praxe je kontinuálna supervízia. Ponúkame priestor na reflexiu vlastnej arteterapeutickej práce v individuálnej i skupinovej supervízii ako súčasť vzdelávania v arteterapii. Supervízia je metóda, ktorá slúži na rozvoj profesijných kompetencií ponúka bezpečný priestor pre učenie a podporu supervidovaných má dohodnutý rámec a vykonáva ju supervízor ako nezávislý odborník, ktorý sa supervidovaným dohovára kontrakt.
Supervízia arteterapeutickej práce je špecifická v tom, že sa týka artefaktov (klienta alebo supervidovaného) alebo procesu arteterapeutickej práce.

Cena

15 eur / stretnutie 

Rozsah

90 minút

Štruktúra

online skupinové stretnutie, max. 6 ľudí