Skupinová online supervízia v arteterapii

s dipl. arteterapeutkou Beate albrich
Nevyhnutnou súčasťou arteterapeutickej praxe je kontinuálna supervízia. Ponúkame priestor na reflexiu vlastnej arteterapeutickej práce v individuálnej i skupinovej supervízii ako súčasť vzdelávania v arteterapii. Supervízia je metóda, ktorá slúži na rozvoj profesijných kompetencií ponúka bezpečný priestor pre učenie a podporu supervidovaných má dohodnutý rámec a vykonáva ju supervízor ako nezávislý odborník, ktorý sa supervidovaným dohovára kontrakt Supervízia arteterapeutickej práce je špecifická v tom, že sa týka artefaktov (klienta alebo supervidovaného) alebo procesu arteterapeutickej práce. 

TRVANIE STRETNUTIA

60 minút

CENA

30 eur
TERMÍNY: