Arteterapeutický seminár pre odborných pracovníkov

   Ladenie - "nadstavovať (sa), na vydávanie správnych tónov" - prídi preskúmať a nájsť svoje vnútorné tóny pomocou umenia

LOKALITA

Harmónia - Suchá nad Parnou

(45 min. z BA)

Nové Vinohrady 492, 919 01 Suchá nad Parnou

CENA

Cena lektorného: 150 eur /osoba

Cena za ubytovanie individuálna, podľa vašich potrieb (aktuálny cenník TU)

DÁTUM a ČAS

Piatok začíname registráciou o 16:30 hod. a končíme v Nedeľu o 17:30 hod.

Čo spolu zažijeme ?

Program bude jasne stanovený a zároveň bude priestor aj na voľný priebeh týchto dní. Budeme sa nachádzať na krásnom mieste v blízkosti prírody, takže tvorba bude spojená aj s pobytom vonku. Rovnako, bude veľa priestoru na spoločné chvíle a oddych. A čo hovoríte na súkromný koncert ? 

spoločný kruh

vytvoríme spoločný, bezpečný priestor, v ktorom budeme zdieľať a inšpirovať sa 

arteterapeutické techniky

zažijeme arteterapeutické techniky, ktoré otvárajú vnútorné procesy, na ceste k sebaobjavovaniu

eko - art terapia 

využijeme prvky eko - arteterapie

definovanie si aktuálneho cieľa a smerovania

pozrieme sa na témy, ktoré aktuálne žijeme a potrebujeme dolaniť

práca s hlasom
dozviete sa ako náš hlas funguje a ako nám pomáha pri odbúravaní stresu, uvoľňovaní potlačených emócií, navracaniu sa k tu a teraz, stimulácií nervového systému a oveľa viac...
muzikoterapia - relaxácia

budeme relaxovať s doprovodom muzikoterapeutických techník

podporné aktivity

diskutovať, odpočívať, zdielať a počúvať sa navzájom

naučíme sa tvoriť ako svetoznámy majstri 

Vyskúšame si techniku maľby, presne tak, ako ju tvorili svetoznámy majstri. Pod vedením externého lektora, absolventa vysokej školy výtvarných umení

súkromný koncert - "Znej"

Iba pre nás v sobotu večer zahrajú - Mirka Kroner & Ondrej Križa, ktorí vás svojimi piesňami vezmú na miesta, kde veje vánok hladiaci dušu i uši, vnášajúci nádej do každodennej reality.  Za svoje doterajšie pôsobenie sa im podarilo stáť na jednom pódiu s hudobníkmi ako Nessi Gomes, Sam Garrett, The Hanuman Project, Tim Weather & Cherub. Na ich koncert sa zatiaľ môžete naladiť tu

Lektorky kurzu:

Mgr.Barbora Desatová

  • facilitátorka v psychoterapeutickom výcviku v proces-orientovanej psychológii (POP) akreditovanej SIVP
  • frekventantka prebiehajúceho akreditovaného výcviku v EMDR (terapeutická práca s traumou a PTDS)
  • frekventantka prebiehajúceho výcviku v v metóde "Sandtray"- terapeutická práca v piesku
  • diplomovaná liečebná pedagogička so zameraním na arteterapiu a muzikoterapiu
  • absolventka niekoľko ročných certifikovaných kurzov artefiletiky / arteterapie a muzikoterapie na Slovensku a v Čechách, filiálnej terapie
  • absolventka, odbornej praxi na pedopsychiatrii - Kramáre, v krízových centrách a v detskom domove
  •  venuje sa najmä významu symbolov v arteterapii a integratívnemu využívaniu expresínych terapií, veľmi rada spolu s klientami hľadá ich "správnu" cestu a napredovanie na nej
  • Mgr.Miroslava Kronérová