Liečebno - terapeutická podpora pre vaše dieťa

Ocitlo sa vaše dieťa v náročnej situácii? Zažívate ako rodina veľké zmeny? Všímate si u vašich detí smútok či nervozitu? Sme tu pre vás a rady vás budeme sprevádzať. Nižšie si môžete pozrieť jednotlivé kroky, ktoré vás čakajú ak sa rozhodnete pre túto formu podpory.

Úvodná diagnostika

 Slúži na prvý kontakt s vami a s dieťatkom. Na tomto stretnutí si jasne zadefinujeme čo potrebuje vaše dieťatko a čo potrebujete vy. Povieme si základné informácie. Konzultácia prebieha bez dieťatka (v ojedinelých prípadoch, spolu s dieťaťom).

Dĺžka úvodnej konzultácie : 

30 min - 90min.

Cena: 40 eur - 55 eur

Zostavenie funkčného programu

Dohodneme si intenzitu stretávania a mesačný rozvrh absolvovaných terapií a aktivít.  Spoločne si z našich ponúkaných terapií a služieb vyberieme a nastavíme program tak, aby reflektoval potreby vášho dieťatka. 

Dĺžka terapie: 50 min.

Cena: 40 eur

Absolvovanie programu

Vybrané služby môžete absolvovať buď spoločne s dieťatkom ako doprovod alebo sa ich môže zúčastniť dieťa individuálne - všetko vzhľadom na jeho potreby. Nižšie si môžete pozrieť terapie, ktoré ponúkame.

Ako pracujeme?
Čo je podľa nás dôležité?

V našej práci veríme, že dieťa, ktoré potrebuje podľa rodičov "zmeniť", väčšinou iba reflektuje prežívanie vzťahových osôb, rodinnú situáciu či vnútornú nerovnováhu. Preto pri našej práci s dieťaťom vyžadujeme otvorenosť a aktívnu spoluprácu rodičov. Aktívna spolupráca často vyžaduje nielen poradenstvo, ale aj individuálne terapie rodičov alebo rodinnú terapiu. Aby sme mohli pomôcť dieťaťu potrebujeme najskôr ošetriť samých seba.

Zameriava na rozvíjanie a kompetencie dieťaťa žiť svoj život a riešiť svoje problémy, pričom využívame prvky arteterapie, muzikoterapie a sandtray (terapeutická práca v pieskovisku). Úlohou liečebného pedagóga a terapeuta je podporovať človeka pri preberaní zodpovednosti za svoj život, pričom ho rešpektuje ako autonómne seba regulujúce bytie.

Ponuka odborných intervencií pre deti

ARTETERAPIA


MUZIKOTERAPIA


PROGRAM - "DIEŤA V ROZCHODOVEJ/ROZVODOVEJ SITUÁCII"
(v príprave)
HRA V PIESKU - "SANDTRAY"

Náš tím skúsených detských psychológov

Mgr. Barbora Desatová

Výkonná riaditeľka oz.AnimaMundi,

Facilitátorka v psychoterapeutickom výcviku POP, Liečebná pedagogička, Odborníčka v oblasti arteterapie, Terapeutka v projektívnej metóde "Sandtray"

Mgr. Paulína Severíniová

Liečebná pedagogička, psychoterapeutka vo výcviku, zameranie na terapiu hrou a ťažkosťami v školskom prostredí.

Mgr. at Mgr.Linda Horváthová

Psychologička, muzikoterapeutka, liečebná pedagogička, psychoterapeutka vo výcviku V. Satirovej.